Please wait...

 

22

07,2020

Lệ phí môn bài

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 302/2016/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Xem thêm >

17

07,2020

Cập nhật kiến thức KTV

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TẠI MỘT SỐ THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Xem thêm >

03

07,2020

LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Xem thêm >

03

07,2020

Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Xác định chi phí để tính thuế (Chi phí lãi vay) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù

Xem thêm >

08

04,2020

98% doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ gói hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Trong Dự thảo Nghị định về gia hạn tiền thuế và thuê đất (Dự thảo Nghị định) vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện lần ba đã mở rộng quy mô về đối tượng doanh nghiệp, tổ chức được hưởng ưu đãi. Đồng thời, gói hỗ trợ cũng đã được tăng từ hơn 80 ngàn tỷ đồng lên tới trên 180 ngàn tỷ đồng. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế-Bộ Tài chính về những điểm mới đã được Bộ Tài chính tiếp thu và hoàn thiện tại Dự thảo Nghị định.

Xem thêm >

11

03,2020

Quyết định 519/QĐ-BGDĐT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019

Quyết định 519/QĐ-BGDĐT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019

Xem thêm >

11

03,2020

Quyết định 549/QĐ-BGDĐT Ban Tổ chức cuộc thi Biên soạn sách cho người Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định 549/QĐ-BGDĐT Ban Tổ chức cuộc thi Biên soạn sách cho người Việt Nam ở nước ngoài

Xem thêm >

11

03,2020

Quyết định 339/QĐ-TTg 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định 339/QĐ-TTg 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Xem thêm >

11

03,2020

Quyết định 355/QĐ-TTg Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Quyết định 355/QĐ-TTg Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Xem thêm >

11

03,2020

Thông tư số:03/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư số:03/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm >

11

03,2020

Nghị định số:30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ.

Nghị định số:30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ.

Xem thêm >
Thong ke