Please wait...

 

Tư vấn tài chính

Tài chính, một phần không thể tách rời trong hoạt động doanh nghiệp, là quản lí tài nguyên hằng ngày cho công ty bạn. Bằng việc kết nối với các đối tác có uy tín, công việc kinh doanh của bạn chắc chắn đạt được hiệu quả tốt nhất. Cho dù bạn là một công ty đảm bào về mặt tài chính hay bạn không thể tự mình giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính, bạn vẫn phải tìm kiếm những lời khuyên từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để phát triển dài lâu.

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của Hanoi AC có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Công việc tư vấn bao gồm các kỹ năng và chuyên môn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với việc đưa ra định hướng rõ ràng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc ở mức độ cao nhất

  • Tư vấn chiến lược kinh doanh: gồm dịch vụ lập kế hoạch tài chính dài  hạn,  xác định cơ cấu tài chính, chiến lược tài chính hợp lý và chính sách cổ tức tối ưu;
  • Tư vấn quản lý dòng tiền và vốn lưu động;
  • Tư vấn lựa chọn phương án tài chính phù hợp;
  • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: gồm lựa chọn đối tác, tiếp cận ban đầu, điều tra kỹ lưỡng tình hình kinh doanh, lên kế hoạch thời gian và hút vốn;
  • Tư vấn sử dụng các công cụ tài chính phát sinh để bảo toàn vốn và giảm rủi ro.
     

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Thong ke