Please wait...

 

11

03,2020

Bỏ quy định “xử phạt Công ty không báo trước ngày hết hạn HĐLĐ”

Bỏ quy định “xử phạt Công ty không báo trước ngày hết hạn HĐLĐ”

Xem thêm >

11

03,2020

Cục Thuế Hà Nội thí điểm đặt lịch thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Cục Thuế Hà Nội thí điểm đặt lịch thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Xem thêm >

11

03,2020

Cập nhật Bảng giá đất 63 tỉnh thành giai đoạn 2020 - 2024.

Cập nhật Bảng giá đất 63 tỉnh thành giai đoạn 2020 - 2024.

Xem thêm >

11

03,2020

Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh.

Xem thêm >

11

03,2020

Hỗ trợ về thuế, tiền thuế đất, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh.

Hỗ trợ về thuế, tiền thuế đất, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh.

Xem thêm >

11

03,2020

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ, giảm một số loại phí cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ, giảm một số loại phí cho doanh nghiệp.

Xem thêm >
Thong ke