Please wait...

 

Lớp học tiếng anh hỗ trợ luyện thi CPA, thẩm định viên về giá,...

Thưa toàn thể anh em,

          Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đến 2023 của Hanoiac công bố tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tổ chức tháng 4/2020. Hanoiac sẽ tăng cường bổ sung về số lượng kiểm toán viên, thẩm định viên, thạc sĩ để đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay và trong những năm tới. Ban tổ chức lớp học đề xuất mở lớp hỗ trợ ôn luyện tiếng anh phục vụ kì thi Kiểm toán viên và Thẻ Thẩm định viên về giá tại Công ty trình lãnh đạo Công ty và đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần tự giác học tập của anh em.  

          Đây là lớp học lần đầu tiên Công ty tổ chức, giảng viên, học viên đều là cán bộ CNV Công ty, do vậy sẽ có những hạn chế nhất định, không bằng được các lớp học của các đơn vị chuyên nghiệp tổ chức, tuy vậy trên tinh thần tự lực, tự cường, tự nguyện của anh em tôi đề nghị anh em hết sức cố gắng đạt được mục tiêu đề ra của lớp học.

          Theo tôi, lớp học này hướng tới  mục tiêu cơ bản là:

Thứ nhất là về kiến thức: Chia sẻ cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về môn Tiếng Anh để anh em có thể tự học, học tiếp các lớp nâng cao để vượt qua được môn tiếng Anh (5 điểm) trong các kỳ thi kiểm toán viên, thẩm định viên, thi đầu vào cao học.

Thứ hai là về phương pháp: Chia sẻ cho học viên phương pháp học tiếng Anh phục vụ các kỳ thi một cách hiệu quả nhất.

 Thứ ba là về kỹ thuật làm bài:  Chia sẻ cho học viên kỹ năng làm bài thi tiếng Anh đạt được kết quả cao nhất

Với thời lượng 20 buổi học, theo hướng:

+ Ngắn gọn: Chữa bài theo từng dạng không trùng lặp nhiều lần.

+ Thiết thực: Chỉ học những kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho kỳ thi

+ Cập nhật: Bổ sung chữa các đề mới

Để lớp học đạt được kết quả tốt, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi có một số yêu cầu và đề nghị như sau:

- Đối với giảng viên: Hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả giúp học viên hiểu sâu, nắm vững kiến thức, có kỹ năng làm bài thi có điểm tốt nhất. Chuẩn bị tài liệu gửi trước cho học viên nghiên cứu (ít nhất trước 2 ngày).

- Đối với Ban tổ chức lớp học: Đảm bảo phòng học, máy chiếu, chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho anh em trước khi vào lớp học.

- Đối với học viên: Cần nhận thức rằng: Học Tiếng Anh cũng là một nhiệm vụ; học tập là để nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc. Do đó, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tự giác trong học tập. Chủ động bố trí công việc ở Công ty, ở gia đình và của cá nhân để tham gia học tập đầy đủ các buổi (trừ trường hợp bất khả kháng). Xây dựng lớp học đoàn kết, thống nhất cùng nhau phấn đấu học tập thu được kết quả tốt để vượt qua các kỳ thi nêu trên.

Lớp hỗ trợ ôn luyện tiếng Anh được tổ chức đúng vào kỳ chuẩn bị thi Kiểm toán viên và thẩm định viên về giá, với sự nhiệt tình trách nhiệm của giảng viên cùng với sự nỗ lực của các đồng chí học viên, tôi tin tưởng rằng lớp học sẽ thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty tuyên bố khai giảng lớp Lớp học: Hỗ trợ ôn luyện Tiếng Anh phục vụ kì thi Kiểm toán viên và Thẻ Thẩm định viên về giá năm 2020.

Nhân dịp khai giảng lớp học này, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty xin chúc anh em dồi dào sức khỏe, chúc lớp học thành công tốt đẹp. 

*** Trích lời phát biểu của Tổng Giám đốc Triệu Văn Giáp khai giảng lớp học***

Thong ke