Please wait...

 

Lịch khai thuế 2020

Lịch khai thuế 2020.

Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ NNT một cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT trong thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế đã thiết kế Lịch khai thuế 2020 để  hỗ trợ NNT chủ động trong việc nộp tờ khai, báo cáo,… tránh trùng các ngày nghỉ lễ.

 

Cục Thuế TP Hà Nội thông tin để các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế, nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm :
TCT_LichThue2 - full.jpg (611 KB)

                                                                                                                                                                                                    Cục Thuế TP Hà Nội

Thong ke