Please wait...

 

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những hoạt động chủ chốt của HanoiAC. Với đội ngũ hơn 250 kiểm toán viên chuyên nghiệp, chúng tôi đã đồng hành và thực hiện dịch vụ cho hơn 2.000 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp hoạt động ở các ngành nghề khác nhau. Chúng tôi tự hào mang đến sự hài lòng cho khách hàng với dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính chất lượng tốt nhất. 

Báo cáo tài chính thể hiện thông tin đầy đủ, tính chính xác, minh bạch là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư đưa ra những quyết định mang tính chiến lược.

Dịch vụ cung cấp

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ sau:

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính và các thông tin tài chính khác; 
 • Soát xét Báo cáo tài chính và các thông tin tài chính khác; 
 • Kiểm tra thông tin tài chính theo các thủ tục thỏa thuận trước;
 • Tổng hợp thông tin tài chính;
 • Kiểm tra thông tin tài chính tương lai.

Cơ sở thực hiện dịch vụ

Quy trình và phạm vi cung cấp dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở: 

 • Tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
 • Tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ;
 • Thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chúng tôi hỗ trợ

Quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn để hỗ trợ khách hàng:

 • Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính;
 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng.
Thong ke