Please wait...

 

Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

HanoiAC luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng thuộc mọi đối tượng trên phạm vi toàn quốc:

1. Phạm vi cung cấp: 

  • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
  • Kiểm toán quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  • Thẩm tra dự toán xây dựng;
  • Tư vấn lựa chọn nhà thầu;

2. Cơ sở thực hiện và mục đích của dịch vụ: 

Các dịch vụ trên được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng, Đấu thầu và các quy định có liên quan đối với các loại dự án/công trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp & PTNT) và nguồn vốn đầu tư (NSNN, vốn NN ngoài NS, vốn ODA, vốn khác) nhằm giúp cho Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án theo quy định hiện hành, đồng thời cung cấp cho các Bên có liên quan những thông tin, số liệu và ý kiến đáng tin cậy trong việc xem xét, phê duyệt Dự toán công trình, Quyết toán dự án hoàn thành; kiểm soát và quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu; lựa chọn đối tác đầu tư, góp vốn; cũng như cho các mục đích khác như thế chấp, vay vốn, chuyển nhượng, cổ phần hóa doanh nghiệp, ... theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Bài viết liên quan

Thong ke