Please wait...

 

Khai trương Văn phòng đại diện tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 02 tháng 6 năm 2009, Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HanoiAC) đã tổ chức thành công buổi lễ khai trương Văn phòng đại diện tại Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Ngày 02 tháng 6 năm 2009, Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HanoiAC) đã tổ chức thành công buổi lễ khai trương Văn phòng đại diện tại Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Tham dự buổi lễ có đại diện các cơ quan trên địa bàn tỉnh Ninh Bình: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Giáo dục, Sở Y tế..., lãnh đạo các huyện thị, các doanh nghiệp và đại diện khách hàng của HanoiAC.

Việc khai trương VPDD tại Ninh Bình nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới khách hàng của Ban lãnh đạo HanoiAC, từng bước mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động. HanoiAC cam kết cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động kiểm toán độc lập và các quy định khác có liên quan.

 

Thong ke