Please wait...

 

Dịch vụ kiểm toán

Ngày nay, sự hoài nghi và tính cần thiết phải đánh giá kỹ lưỡng đối với báo cáo tài chính của một công ty ngày càng lớn. Các nhà đầu tư mất niềm tin vào quản trị doanh nghiệp và các báo cáo, họ mong đợi nhiều hơn: độ tin cậy cao hơn, kiểm soát nhiều hơn và bằng chứng rõ ràng hơn về hệ thống kiểm soát nội bộ. Đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư cần bắt đầu bằng sự đầy đủ và tính chính xác của những thông tin trên báo cáo tài chính của công ty.

Với các công cụ kiểm toán, nguồn lực và thủ tục kiểm toán đạt tiêu chuẩn cao, CPA VIETNAM cam kết cung cấp dịch vụ tuyệt vời nhất cho Khách hàng. Công việc kiểm toán của chúng tôi giúp Khách hàng phán đoán những rủi ro phức tạp đang ngày càng tăng trong thế giới kinh doanh ngày nay và làm thế nào để những rủi ro đó có thế được phản ánh trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đi đầu trong việc giúp Khách hàng cải thiện tính minh bạch, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và mô hình kinh doanh dựa trên các nguyên tắc của tính bền vững.

Thông thường, các dịch vụ đảm bảo và các “giá trị gia tăng” không đi liền với nhau, khi mục tiêu chính của kiểm toán là cung cấp ý kiến độc lập về tài chính thường niên của một công ty. Với tư cách là thành viên của Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens, chúng tôi không tán thành với ý kiến này. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc cung cấp những lời tư vấn giúp Khách hàng phát triển kinh doanh.

Hơn nữa, chúng tôi đưa ra những tư vấn linh hoạt để xử lý các trường hợp phức tạp phù hợp với đặc thù của Khách hàng. Đó là sự kết hợp của việc đánh giá rủi ro chặt chẽ, quy trình phát hiện, thủ tục kiểm toán cũng như các đánh giá liên tục hoạt động dịch vụ của Khách hàng. Bằng sự hiểu biết sâu sắc hoạt động kinh doanh của Khách hàng cũng như luật pháp và thông lệ của từng địa phương, chúng tôi chuyển hóa thông tin thu thập được thành sự hiểu biết của mình để phát hiện ra những cơ hội tiềm năng để từ đó có thể giúp Khách hàng cải thiện tính hiệu quả cũng như tính đúng đắn về mặt trình bày số liệu trên báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi cung cấp cái nhìn tổng quan độc lập và có tính thương mại về các hoạt động một cách đầy đủ và đáng tin cậy.

Kiểm toán

  • Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các loại hình doanh nghiệp, các dự án do tổ chức quốc tế tài trợ;
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
  • Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ;
  • Kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
  • Kiểm toán vì mục đích đặc biệt.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Thong ke