Please wait...

 

Dịch vụ kế toán

Với những kiểm toán viên quốc gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và đã làm việc trong lĩnh vực kế toán kiểm toán từ những ngày đầu xuất hiện lĩnh vực kiểm toán độc lập ở Việt Nam, HanoiAC luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kế toán đa dạng cho khách hàng bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chứng từ, lập ghi sổ k toán, lập các báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính,...

Ngoài ra HanoiAC cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi báo cáo tài chính được lập dựa trên chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi của các quốc gia khác.

Điểm nổi bật trong dịch vụ kế toán của chúng tôi là khả năng thiết kế hệ thống kế toán đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù quốc tế của các công ty mẹ ở nước ngoài, của các tổ chức quốc tế nhưng vẫn tuân thủ theo chế độ kế toán Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Tài Chính.

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế và cập nhật liên tục sự đổi mới của hoạt động tài chính kế toán của Việt Nam, HanoiAC ứng dụng các kỹ thuật, cách tiếp cận, phương pháp tiên tiến của Việt Nam và thế giới khi cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng nhằm đảm bảo dịch vụ cung cấp đạt chất lượng tốt nhất.

Dịch vụ Kế toán

  • Kế toán và lập báo cáo tài chính;
  • Tư vấn khách hàng cải tiến hệ thống kế toán;
  • Tư vấn hoặc cung cấp phần mềm kế toán;
  • Chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo VAS sang IAS hoặc chính sách kế toán của Công ty mẹ.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Thong ke