Tư vấn hoạt động
-    Nghiên cứu, rà soát nhằm xác định lĩnh vực cần hoàn thiện;
-    Các biện pháp giảm thiểu chi phí và tối đa doanh thu;
-    Thiết kế cơ cấu tổ chức doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả;
-    Tổ chức các chương trình đào tạo cho các mục đích cụ thể của doanh nghiệp;
-    Các dịch vụ tư vấn khác.


Các dịch vụ khác
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà V.E.T 98 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 043.755.4892
Fax: 043.755.4862
Đăng nhập
đối tác