Tư vấn tài chính
-    Tư vấn chiến lược kinh doanh: gồm dịch vụ lập kế hoạch tài chính dài  hạn,  xác định cơ cấu tài chính, chiến lược tài chính hợp lý và chính sách cổ tức tối ưu;
-    Tư vấn quản lý dòng tiền và vốn lưu động;
-    Tư vấn lựa chọn phương án tài chính phù hợp;
-    Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: gồm lựa chọn đối tác, tiếp cận ban đầu, điều tra kỹ lưỡng tình hình kinh doanh, lên kế hoạch thời gian và hút vốn;
-    Tư vấn sử dụng các công cụ tài chính phát sinh để bảo toàn vốn và giảm rủi ro.


Các dịch vụ khác
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà V.E.T 98 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 043.755.4892
Fax: 043.755.4862
Đăng nhập
đối tác