Tư vấn thuế
-    Đăng ký, kê khai thuế cho doanh nghiệp;
-    Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp;
-    Soát xét việc tuân thủ luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
-    Tư vấn phương pháp tính các loại thuế trực thu và gián thu;
-    Tư vấn thuế thu nhập cá nhân;
-    Xử lý các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế;
-    Tư vấn áp dụng các chính sách thuế mới.


Các dịch vụ khác
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà V.E.T 98 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 043.755.4892
Fax: 043.755.4862
Đăng nhập
đối tác