Kế toán
-    Kế toán và lập báo cáo tài chính;
-    Tư vấn khách hàng cải tiến hệ thống kế toán;
-    Tư vấn hoặc cung cấp phần mềm kế toán;
-    Chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo VAS sang IAS hoặc chính sách kế toán của Công ty mẹ.


Các dịch vụ khác
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà V.E.T 98 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 043.755.4892
Fax: 043.755.4862
Đăng nhập
đối tác