Kiểm toán
-    Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các loại hình doanh nghiệp, các dự án do tổ chức quốc tế tài trợ;
-    Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
-    Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ;
-    Kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
-    Kiểm toán vì mục đích đặc biệt.
Các dịch vụ khác
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà V.E.T 98 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 043.755.4892
Fax: 043.755.4862
Đăng nhập
đối tác