Trang chủDịch vụ
-    Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các loại hình doanh nghiệp, các dự án do tổ chức quốc tế tài trợ;
-    Kiểm toán quyết toán
-    Kế toán và lập báo cáo tài chính;
-    Tư vấn khách hàng cải tiến hệ thống kế toán;
-    Tư vấn hoặc cung cấp phần mềm kế toán;
-  
-    Đăng ký, kê khai thuế cho doanh nghiệp;
-    Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp;
-    Soát xét việc tuân thủ luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
-    Tư vấn
-    Tư vấn chiến lược kinh doanh: gồm dịch vụ lập kế hoạch tài chính dài  hạn,  xác định cơ cấu tài chính, chiến lược tài chính hợp lý và chính sách cổ tức
-    Nghiên cứu, rà soát nhằm xác định lĩnh vực cần hoàn thiện;
-    Các biện pháp giảm thiểu chi phí và tối đa doanh thu;
-    Thiết kế cơ cấu tổ chức
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà V.E.T 98 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 043.755.4892
Fax: 043.755.4862
Đăng nhập
đối tác