Giới thiệu HANOIAC
Giới thiệu về HanoiAC

1. Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội - HanoiAC
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội- HanoiAC
tiền thân là Công ty Hợp danh kiểm toán Hà Nội được thành lập năm 2005, thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2007. HanoiAC là doanh nghiệp kiểm toán độc lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp và do Bộ Tài chính quản lý về nghề

Dịch vụ HANOIAC
-    Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các loại hình doanh nghiệp, các dự án do tổ chức quốc tế tài trợ;
-    Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
-    Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ;
-    Kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
-    Kiểm toán vì mục đích đặc biệt.
-    Kế toán và lập báo cáo tài chính;
-    Tư vấn khách hàng cải tiến hệ thống kế toán;
-    Tư vấn hoặc cung cấp phần mềm kế toán;
-    Chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo VAS sang IAS hoặc chính sách kế toán của Công ty mẹ.