Giới thiệu HANOIAC
Giới thiệu về HanoiAC

1. Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội - HanoiAC
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội- HanoiAC
tiền thân là Công ty Hợp danh kiểm toán Hà Nội được thành lập năm 2005, thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2007. HanoiAC là doanh nghiệp kiểm toán độc lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp và do Bộ Tài chính quản lý về nghề

Dịch vụ HANOIAC
-    Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các loại hình doanh nghiệp, các dự án do tổ chức quốc tế tài trợ;
-    Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
-    Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ;
-    Kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
-    Kiểm toán vì mục đích đặc biệt.
-    Kế toán và lập báo cáo tài chính;
-    Tư vấn khách hàng cải tiến hệ thống kế toán;
-    Tư vấn hoặc cung cấp phần mềm kế toán;
-    Chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo VAS sang IAS hoặc chính sách kế toán của Công ty mẹ.

-    Đăng ký, kê khai thuế cho doanh nghiệp;
-    Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp;
-    Soát xét việc tuân thủ luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
-    Tư vấn phương pháp tính các loại thuế trực thu và gián thu;
-    Tư vấn thuế thu nhập cá nhân;
-    Xử lý các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế;
-    Tư vấn áp dụng các chính sách thuế mới.

-    Tư vấn chiến lược kinh doanh: gồm dịch vụ lập kế hoạch tài chính dài  hạn,  xác định cơ cấu tài chính, chiến lược tài chính hợp lý và chính sách cổ tức tối ưu;
-    Tư vấn quản lý dòng tiền và vốn lưu động;
-    Tư vấn lựa chọn phương án tài chính phù hợp;
-    Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: gồm lựa chọn đối tác, tiếp cận ban đầu, điều tra kỹ lưỡng tình hình kinh doanh, lên kế hoạch thời gian và hút vốn;
-    Tư vấn sử dụng các công cụ tài chính phát sinh để bảo toàn vốn và giảm rủi ro.

-    Nghiên cứu, rà soát nhằm xác định lĩnh vực cần hoàn thiện;
-    Các biện pháp giảm thiểu chi phí và tối đa doanh thu;
-    Thiết kế cơ cấu tổ chức doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả;
-    Tổ chức các chương trình đào tạo cho các mục đích cụ thể của doanh nghiệp;
-    Các dịch vụ tư vấn khác.

Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà V.E.T 98 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 043.755.4892
Fax: 043.755.4862
Đăng nhập
đối tác